Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk


Gastouderopvang De Kleine Vos verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en / of omdat u deze zelf aan mij geeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van u en / of uw kinderen:


- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Toestemmingsformulieren

- Kindvolgsysteem


Bijzondere gegevens die ik indien noodzakelijk verwerk


Bijzondere gegevens die ik verwerk om mijn taak als gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

- Gegevens over de gezondheid van het kind (medicijngebruik, allergieën)


Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk


Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

- Het onderhouden van contacten met ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

- Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;

- Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

Gegevens van de ouders

Volledige naam

7 Jaar

Wettelijk

De overeenkomst / contract

7 Jaar

Wettelijk

Financiële transacties

7 Jaar

Wettelijk

Adresgegevens

2 Jaar

Aanbevolen

Geboortedatum

2 Jaar

Aanbevolen

E-mail adres

2 Jaar

Aanbevolen

Telefoonummer

2 Jaar

Aanbevolen

Gegevens van het kind

Volledige naam

7 Jaar

Wettelijk

Adresgegevens

2 Jaar

Aanbevolen

Geboortedatum

2 Jaar

Aanbevolen

Medische gegevens

2 Jaar

Aanbevolen

Gezondheidsgegevens

2 Jaar

Aanbevolen

Gegevens ontwikkeling kind

2 Jaar

Aanbevolen

(Dag) boek / overdracht

1 Jaar

Aanbevolen

Beeldmateriaal

1 Jaar

Aanbevolen

Waar ik persoonsgegevens bewaar en hoe ik ze beveilig


De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


- Mijn laptop is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

- Mijn NAS is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

- Mijn papieren dossier bewaar ik in een afgesloten kast;

- Contracten en toestemmingsformulieren zijn online te vinden op de beveiligde website van het gastouderbureau. Deze

website is beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.


Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact met mij op.


Mocht sprake zijn van een datalek, zal ik u hiervan direct op de hoogte stellen, mijn apparatuur waarop uw gegevens staan opgeslagen blokkeren en mijn wachtwoorden wijzigen.


Wie toegang heeft tot uw gegevens


Buiten mij als gastouder heeft niemand anders toegang tot uw gegevens.


Wanneer ik persoonsgegevens deel met derden


Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen.


Contact


Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen:


Gastouderopvang De Kleine Vos
Molensingel 7
1766 KP Wieringerwaard


Telefoon: 0657557817
E-mail: info@gastouderopvangdekleinevos.nl


Klachten
Daarnaast hebt u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.